مدیریت بحران پس از زلزله

اولین کارگاه مدیریت جامع سیلاب های شهری / مدرس علیرضا سعیدی

اولین کارگاه مدیریت جامع سیلاب های شهری / مدرس علیرضا سعیدی

اولین کارگاه مدیریت جامع سیلابهای شهری در ایران در حالی برگزار گردید که تا کنون به سیلابها بصورت تخصصی در حیطه سیلابهای شهری با تمامی ایتمهای مرتبط پرداخته نشده بود و...

۱۵ بهمن، ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه